Ağaç İşleri Mühendisliği

Ağaç İşleri Mühendisliği


LÜTFEN OYLAYIN

Ülkemiz imalat sanayinde ağaçişleri ve mobilya sektörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Ağaçişleri; ana hammaddesi ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ara ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli ahşap ürünler olmak üzere, dayanıklı tüketim mamullerine dönüştürme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürece girdi sağlayan yapıştırıcı, boya-vernik, döşeme malzemeleri, aksesuar, makine vb. üreticileri de ağaçişleri alanı içerisinde yer alır.

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümünde üretimin yapılacağı atelye ve fabrikayı planlamanın yanında; ağaç malzemeden üretilecek ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini ve maliyet analizini yapan, üretim için gerekli malzemeyi temin eden ve stok planlamasını gerçekleştiren, istenilen miktar, zaman ve kalitede üretimi sağlayarak elde edilen ürünleri pazarlayan nitelikli Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri yetiştirilmektedir.


Sponsor Bağlantı

 

Program Profili

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı, ağaçişleri endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve ağaçişleri endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgileri sağlamaktadır. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği lisans programı; iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermekte, bu hedeflere yönelik olarak kapsamlı bir ders programını içermektedir.

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü; ülkemiz için çok gerekli olan ve geniş bir istihdam alanına sahip mobilya, ahşap yapılar ve ağaçişleri endüstrisine uygulama yönü güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yabancı dil bilen, çalıştığı her ortamda problem çözme, verimlilik artırma ve AR-GE yeteneğine sahip; hem tasarımcı, hem planlamacı, hem de üretimci olan, donanımlı ağaçişleri endüstri mühendisleri bu program kapsamında alacakları bilimsel ve teknik becerilerle, kendi sektörlerinde yetişmiş eleman eksikliğini gidereceklerdir.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

 

 

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak; üretime yönelik atelye veya fabrika olmak üzere her türlü ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretim yapan her ölçekteki işletmelerde, tasarım, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularında etkin donanıma sahip olacaklardır. Genel olarak mobilya fabrikaları, belediyeler, Milli Prodüktivite Merkezi, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak görev alabilecekler, bu alanda faaliyet gösteren kendi işyerlerini de kurabileceklerdir.

Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde “Teknik Öğretmen” olarak görev yapabileceklerdir.

Bölüm mezunları ayrıca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir.

Daha önceki yıllarda Ağaçişleri Endüstri Mühendisi olarak mezun olan teknik elemanların genel olarak istihdam edildikleri ve bundan sonra istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir:

•          Mobilya tasarımı,

•          Mobilya üretimi (Ör: ofis, ev, banyo, mutfak, park bahçe ve deniz araçları mobilyaları),

•          Masif ağaç malzeme üretimi,

•          Kaplama üretimi,

•          Kontrplak, MDF ve yonga levha üretimi,

•          Lamine ağaç malzeme üretimi,

•          İç dekorasyon,

•          Prefabrik yapı üretimi,

•          Pencere, kapı, yer döşeme, ahşap merdiven üretimi,

•          Taşıt dekorasyonu,

•          Karavan üretimi ve dekorasyonu,

•          Ahşap yat üretimi ve dekorasyonu,

•          İşletme kurulum çalışmaları,

•          Ağaçişleri ve orman endüstrisi makineleri üretimi,

•          Araştırma ve eğitim.

Bunlara ilave olarak, Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri kamu sektöründe faaliyet gösteren mühendislik büroları ve ticari organizasyonlarda da görev almaktadırlar.

Ağacın bol bulunan ve mutlaka değerlendirilmesi gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır

 

 

Bölüm Olanakları

Of Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeki her sınıfta 1 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon aleti ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Teknoloji sınıfında bulunan ekipmanlar; bilgisayar, projeksiyon aleti, elektronik akıllı tahta, tepegöz, episkop ve yazıcıdır.

Of Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Programının yürütülebilmesi için Tasarım Stüdyosu (Bilgisayar Laboratuarı); Makine Atelyesi, Tezgâh Atelyesi, Bileme Atelyesi, Pres Atelyesi, Üstyüzey İşlemleri Atelyesi; Malzeme Mekaniği Laboratuarı, Kompozit Malzeme Üretim Laboratuarı, Odun Koruma Laboratuarı, Mobilya Performans Test Laboratuarı, Üst Yüzey İşlemleri ve Koruma Laboratuarı mevcuttur.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
DMCA.com Protection Status