Boydak Holding Staj Başvurusu

Boydak Holding Staj Başvurusu


LÜTFEN OYLAYIN

Boydak Holding A.Ş. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, Şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz.
Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.
Kurum olarak her yıl lise ve üniversite öğrenclerine bizlerle birlikte çalışarak deneyim kazanma fırsatı veriyoruz. Stajyerler şirketimizde çalışan profesyonellerin tecrübesinden faydalandığı gibi bizlerde onların fikirleriyle gelişiyoruz.Staj imkanı ile öğrencilere kariyer planlaması ve hedefleri konusunda daha bilinçli karar verebilmelerine yardımcı olmayı sosyal sorumluluk bilinci olarak kabul ediyoruz.

Başvurular staj başvuru formunun doldurulmasıyla yapılabileceği gibi Sanayi – Üniversite işbirliği çerçevesinde Kayseri Sanayi Odası üzerinden yapılan staj başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. Staj başvuruları için ik(at)boydak.com veinsan.kaynaklari(at)boydak.com adresinden İnsan Kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz.


Sponsor Bağlantı

Üniversite Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

 • Boydak Holding A.Ş. Stajyerleri Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç  Nisan ayının ikinci haftasına kadar  başvurabilirler.
 • Staj başvurularının değerlendirilmesi Boydak Holding A.Ş. tarafından en geç   Mayıs ayı birinci haftasında  tamamlanır.
 • Değerlendirme sonuçları  Mayıs ayı ilk haftasında  başvurularının kabul edilip edilmediği adaylara bildirilmek üzere öncelikle www.boydak.com sayfasında duyurulur, yoksa diğer iletişim adreslerine bildirilir.
 • Boydak Holding A.Ş. ’ e yapılan başvurular alımın yapılacağı Şirketlerin / Departmanların uzman ve yöneticileri tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve yerleştirilme yapılmaktadır.

Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır

 • Staj zorunluluğu olanlar
 • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
 • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
 • Şirket tercihlerine daha yakın olan veya örtüşen adaylar

Staj Süresi

 • Yaz staj dönemi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.
 • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 20 iş günüdür, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir. 15 Haziran tarihinde başlayarak en çok altmış iş günü devam eder.

 

İstenecek Belgeler
Staj yapmak üzere kendilerine ayrılan özel işyerine gelen öğrenciler, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumu kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi, resmi bir hastaneden (Sağlık Ocakları dahil) alacakları bir sağlık raporunu, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı, T.C. nolu nüfus hüviyet cüzdanlarını (veya tasdikli örneğini) ve üç adet fotoğrafı ile staj yapacakları özel işyerinin eğitim işleri ile ilgili yetkilisine verirler.

Staj İptali
Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

 • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
 • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
 • Staj süresi sona ermeden Holding ve Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Boydak Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ‘na bilgi verilmesi gerekir.

Hastalık ve Kaza Halleri
Staj sırasında hastalanıp da hastalığı yedi günden fazla devam eden veya herhangi bir kazaya uğrayan staj yapanın adı, soyadı, hastalığının veya kazanın mahiyeti, staj yaptığı özel işyeri tarafından staj yapanın ailesine ve ilgili olduğu öğretim kurumuna bildirilir. Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez.
Staj yapanlar özel işyerinin imkanları nispetinde sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

Disiplin İşleri

 • Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları özel işyerlerinin yönetmeliklerinin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.
 • Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına derhal son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.
Staj Amiri ve Görevleri
Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek staj amirininin nezaretinde yaparlar.

Staj Amiri:

a) Staj yapanların, staj programı ve konusu dışında kalan işlerle meşgul olmamalarını;
b) Staj programının gerektiği şekilde uygulanmasını;
c) Staj yapanların işyerlerinde disiplin ve iş güvenliğini bozucu hareketlerde bulunmamalarını sağlar.
Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar
Staj yapacaklar, staj yaptıkları özel işyerinin imkanları nispetinde sosyal hizmetlerden (Servis , Yemek v.s. ) parasız olarak faydalanabilirler. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye bağlı olarak yapılmakta olan yardımlardan staj yapacaklar istifade edemezler. Özel işyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir. Bu itibarla stajyerler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tábi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

Staj Formu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ