Ergonomi Mühendisliği Hakkında Bilgi

Ergonomi Mühendisliği Hakkında Bilgi


LÜTFEN OYLAYIN

Yunanca’da ergon (iş, calışma), ve nomos (yasa) sözcüklerin birleştirilmesiyle ergonomi sözcüğü elde edilmiştir. Ergonomi, insanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan – makine – çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran, disiplinler arası araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları olarak tanımlanabilir. Ergonomik çalışmaların kökeninde insanın verimini artırmak, makine temposuna ayak uydurmasını sağlamak, dolayısı ile daha çok üretim yapacak duruma getirmek anlayışı vardır. Ancak bu anlayış önceleri insanın bir makine gibi görülmesine yol açmıştır. Daha sonraları sınırlı iş görme gücüne sahip olan insanın, bir makine gibi görülmesinin yanlış olduğu sonucuna varılmış ve üretim artışı uğruna kapasitesinin üstünde çalıştırılan insanın yorularak ya da hata yaparak kazalara neden olacağı, sonuçta üretimi aksatacağı anlaşılmıştır. Günümüzde ise ergonomik çalışmaların hedefi, sadece insanı kazalardan ya da hatalardan koruyarak üretimi aksatmamak değil, aynı zamanda çalışma ortamlarını da insanı mutlu edecek ortamlara dönüştürmektir. Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileri ve bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenlerdir. İnsan özellikleri, insan – makine ilişkisi, çalışma koşulları, çevresel koşullar bir bütün olarak ergonominin çalışma sahasına girer. Diğer bir tanımla masanızın yüksekliği, sandalyenizin rahatlığı, çalıştığınız yerin havasının nemi, gürültü düzeyi, dinlenme araları, çalışma tezgahının konumu, gösterge düzeni, gösterge – kontrol ilişkisinin uygunluğu, çalışma alanının boyutu, renklerin kullanımı, aydınlatmanın yeterliliği vb. konular ergonominin çalışma konularıdır. Ergonominin uğraş alanları, insan özellikleri (duyusal, fiziksel, ussal) ve kapasite sınırları, çalışma koşulları (duruş ve hareketler, yorgunluk, gerilim, monotonluk, iş güvenliği, kazalar, motivasyon, vardiya çalışması, çalışma süreleri, otorite, yetki, sorumluluk, grup davranışı, ücret yapısı), insan makine ilişkisi (gösterge – kontrol düzeni, boyut sorunları, mekanik sorunlar), çevresel koşullar (aydınlatma, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava akımı, toksik maddeler, buharlar, gazlar, radyasyon, düzen ve temizlik, renk ve manzara)

Ergonomi insanın özelliklerini, yeteneklerini ve yeteneklerini geliştirme gücünü ve bu gücün sınırlarını inceleyerek, insandan istenebilecek görevlerin çerçevesini belirler. Bundan sonra çalışanla işi arasında iyi bir uyum sağlar, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum sayesinde iş başarımını yükseltir. İş sisteminin insan üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik hasarların en aza indirilmesinin hedeflendiği ergonomik ortamlarda; araç ve gereçler insanın özellik ve yeteneklerine göre tasarlanır. Çalışma yöntemleri ve çevre koşulları insana uygun duruma getirilir. Yapılan işin anlamlı ve yararlı algılanması sağlanır. Çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendilerini kanıtlama olanağı verilerek, kendilerini değer yaratıcı olarak algılamaları sağlanır.


Sponsor Bağlantı

 

Ergonomi mühendisliği ne iş yapar?

–          Ergonomi mühendisi iş yerlerinde pratik çözümler üretir.

–          İş yerinde yaratıcı ve dinamik fikirler ortaya koyar.

–          Çalışanların verimini artırmak için ergonomik ortamlar oluşturur.

–          İş ve çalışma sistemlerinde gerekli yapılanmalar meydana getirir.

–          Mesleği yapanların asıl görevi çalışanları en yüksek kapasitede işe yönelmektir.

Ergonomi mühendisliği özellikleri nelerdir?

–          İş yerinde verim açısından düşüş yaşandığı anda ergonomi mühendisleri devreye girer.

–          İş yerlerinde verimi artırmak için gelişen teknolojiden faydalanır ve bu şekilde yeniden baştan düzenleme yaparak çalışanların performans artışına katkıda bulunur.

–          İş bünyesinde koşulları yerleşim alanlarının kullanım biçimine göre şekillendirir.

–          Kurum içinde bulunan görsel materyalleri yeniden düzenler.

 

Ergonomi mühendisliği çalışma ortamı ve koşulları nelerdir?

Ergonomi mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları arasında endüstri kuruluşları ve finans kurumları yer alır. İş sahaları bu alanlar olan mühendislerin çalışma koşulları bünyesinde bulunulan kuruluşa göre değişim göstermektedir. Bazı kuruluşlar ergonomi oldukça önem verdiği için ergonomi mühendislerinin istekleri hemen hemen yerine getirilir. Ancak bu durum her kurum ya da kuruluş adına geçerli değildir. Bu nedenle bazı durumlarda mühendislerin çalışma koşulları sıkıntılı süreçler içerisinde kalabilmektedir.

Mesleğin gelecek 10 yıl içerisindeki durumu

Mesleğin 10 yıl sonraki durumu için parlak bir geleceğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü günümüzde çalışan kesimden istenen verimi elde etmek oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bu nedenle her çalışandan tam kapasite verim alabilmek için gelecek yıllarda pek çok ergonomi mühendisine ihtiyaç duyulacaktır. Bir iş yerinde verimin artması üretimin artması aynı doğrultudadır. Her işveren ise sahip olduğu çalışandan en iyi performansı göstermesini ister. Ancak birtakım sorunları direkt olarak kendisi fark edemediği için istenen verim çoğu zaman için ortaya çıkmaz. Bu verimin tam olarak ortaya çıkmasını sağlayacak ve kurum ya da kuruluşun istenen kapasitede çalışmasına destek olacak ergonomi mühendisleri olacaktır.

Ergonomi mühendisliği için giriş koşulları

–          Lise mezunu olmak

–          LYS sınavında ilgili puan türünden yeterli puan almak

–          ÖSYM tercihleri sırasında bölümün okutulduğu üniversitelerden birinde ilgili bölümün tercihini yapmak

 

Ergonomi mühendisliği eğitimi

Ergonomi mühendisliği bölümünde verilen derslerde ilk yıl temel dersler üzerine eğitimler verilmektedir. Türk dili, matematik ve İnkılap Tarihi gibi derslerle başlayan eğitimler, bir sonraki yıllarda yerini alan derslerine bırakmaktadır. Alan dersleri ile öğrencilere meslek hayatlarına neler yapabilecekleri anlatılmakta ve bu şekilde meslek hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır. Bunun yanında üniversiteye bağlı staj uygulamaları programın ilerleyen yıllarında ön plana çıkmakta ve öğrenciler mesleklerini icra ettikleri sırada nelerle karşılaşabileceğini önceden görmektedir.

Ergonomi mühendisliği okurken alınabilecek burslar

Üniversitelerin ergonomi mühendisliği okuyan öğrenciler devlet tarafından sağlanan kredi, burs ve yurt imkanlarından faydalanabilmektedir. Başvuru yapılmasının ardından burs ya da kredi alabilen öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca maddi açıdan destek bulabilmektedir. Bunların yanı sıra özel burs imkanları da öğrenciler için açıktır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ